Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 18.4.2024

Denne privatlivspolitik hjælper dig med at forstå hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi håndterer dem og hvordan vi beskytter, opbevarer, eksporterer og sletter dem.

Hvilke personoplysninger behandler ELH Skilte?

Personoplysninger er enhver information, der kan bruges til at identificere en bestemt person. De typer af oplysninger som ELH Skilte behandler om dig kan være: 

 • Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, email og demografisk information 
 • Bruger- og webtrafikoplysninger såsom login-id, brugernavn og IP-adresse 
 • Finansielle oplysninger såsom faktura-relaterede oplysninger 
 • Indhold som du har uploadet eller leveret til ELH Skilte, når du for eksempel chatter med vores support eller sender os e-mails 
 • Personoplysninger leveret via jobansøgninger 
 • CVR nummer, hvis du arbejder i en enkeltmandsvirksomhed 

ELH Skilte har ikke til hensigt at behandle følsomme personoplysninger om dig, og vi vil aldrig bede dig om at give os disse oplysninger.

Hvorfor behandler ELH Skilte personoplysninger?

Der er mange forskellige årsager til, at ELH Skilte behandler dine personoplysninger. Disse årsager omfatter: 

Levering af vores tjenester og produkter 

 • At afgive tilbud og behandle ordrer, fakturering, aftaler, betalinger for vores tjenester og produkter 
 • At levere og vedligeholde funktionerne og funktionaliteten af produkterne og tjenesterne 
 • At sende dig oplysninger, som du har bedt om 
 • At sende dig serviceopdateringer og anden administrativ kommunikation 

Support, forbedringer og statistiske analyser 

 • At levere kundesupport til dig 
 • At forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteter og brugeroplevelserne af vores produkter og tjenester  
 • At måle og analysere brugen af vores produkter og tjenester for at forbedre dine oplevelser 

Sikkerhed 

 • At registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding  
 • At sende dig sikkerhedsmeddelelser og opdateringer, når det er relevant 

Marketing 

 • At informere dig om produkter og tjenester og kampagner, som kan være af interesse for dig 
 • At håndtere samtykkeerklæringer og sende relevant markedsføringsindhold

Andre formål 

 • At udføre andre legitime forretningsformål samt andre lovlige formål, som vi vil underrette dig om. 

Hvad er det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine data juridisk under følgende forudsætninger: 

 • Efter aftale med dig
 • Når du giver os udtrykkeligt samtykke 
 • For at vi kan udøve vores kontrakt (yde ELH Skiltes service til dig) 
 • For at overholde vores lovmæssige forpligtelser i Danmark og EU
 • For etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvor det er nødvendigt
 • Legitim interesse 

Hvordan deler ELH Skilte dine personoplysninger?

Forretningspartnere

ELH Skilte kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra ELH Skilte udleveres. I disse tilfælde vil ELH Skilte kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder os at gøre det.

Databehandlere

ELH Skilte bruger databehandlere til at behandle personoplysninger. Disse databehandlere er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester. Ved brug af databehandlere vil ELH Skilte indgå en databehandleraftale (DPA) med databehandlere for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores kunder.

Når databehandlere er placeret uden for EU, sikrer ELH Skilte det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores kunder, herunder ved at støtte sig til EU Model Clauses (EU Standard Contractual Clauses, SCC).

Her er et overblik over de databehandlere, som ELH Skilte bruger:

Monday.com, Ltd. 
 • Beskrivelse af behandling: Virksomhedsadministration og projektstyring 
 • Formål: Anvendes internt til projektstyring i forbindelse med marketing, salg og kundesupport 
 • Datalokation: European Union 
 • Er der en databehandleraftale på plads?:  Ja  
 • Link til privatlivspolitik: Monday.com Legal Portal 
Dinero A/S 
 • Beskrivelse af behandling: Regnskab og finansiel rapportering 
 • Formål: Anvendes til fakturering og finansiel rapportering 
 • Datalokation: EU 
 • Juridisk grundlag for databehandling uden for EU: Ikke relevant 
 • Er der en databehandleraftale på plads?:  Ja  
 • Link til privatlivspolitik: https://dinero.dk/sikkerhed/privatlivspolitik/
Brevo, Inc.
 • Beskrivelse af behandling: E-mail service provider
 • Formål: Bruges til at sende markedsføringsrelaterede e-mails
 • Datalokation: European Union
 • Er der en databehandleraftale på plads?: Ja 

Link til privatlivspolitik: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Google Analytics (Google LLC)
 • Beskrivelse af behandling: Analyseværktøj
 • Formål: Bruges til at tracke og analysere trafikken på vores hjemmeside
 • Datalokation: USA
 • Er der en databehandleraftale på plads?: Ja 

Link til privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy

Microsoft 365 (Microsoft Corporation)
 • Beskrivelse af behandling: Virksomhedsadministrationsværktøj og cloud lagering
 • Formål: Bruges til opbevaring af filer, internt og eksternt e-mailkorrespondance og kundemøder
 • Datalokation: European Union
 • Er der en databehandleraftale på plads?: Ja 

Link til privatlivspolitik: https://www.microsoft.com/trust-center/privacy

Hvor længe opbevarer ELH Skilte dine data?

ELH Skilte opbevarer kun dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Når vi behandler dine personoplysninger baseret på andre juridiske grunde, såsom legitim interesse, opbevarer vi dataene i den periode, der er nødvendig for at opfylde det formål, som behandlingen tjener.

Af denne grund kan opbevaringspolitikkerne for dine personoplysninger variere afhængigt af typen af data og formålet med indsamlingen.

Hvordan beskytter ELH Skilte dine personlige data?

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. 

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

Hvad er dine rettigheder?

Som registreret har du otte (8) rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi indsamler om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling 
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 • Tilbagetrækning af samtykke 
  • Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  
 • Klage til Datatilsynet 
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Brug venligst gdpr@elhskilte.dk til at fremsætte anmodninger som nævnt i dette afsnit.

Kontakt og Dataansvarlig

ELH Skilte er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

ELH Skilte ApS 

Lahnsgade 48, baghuset 

CVR-nr.: 42491853 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via gdpr@elhskilte.dk.

Ændringer

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring regelmæssigt. Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid og fra tid til anden. Den seneste version af fortrolighedspolitikken afspejles af versiondatoen, der findes nederst i denne fortrolighedspolitik. Alle opdateringer og ændringer træder i kraft umiddelbart efter meddelelsen, som vi kan give på enhver måde, herunder, men ikke begrænset til, ved at offentliggøre en revideret version af denne fortrolighedspolitik eller anden meddelelse på hjemmesiden eller ved at sende dig en e-mail om vores opdatering. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne fortrolighedspolitik ofte for at holde dig informeret om ændringer, der kan påvirke dig.

Sidst opdateret: 18.4.2024